Vår fritidsverksamhet är uppdelad på två avdelningar. På Vargen går Förskoleklass, åk 1 och åk 2. På Myran går åk 3 samt de elever i åk 4 och 5 som har fritidsklubb.

Organisering av undervisningen på vårt fritids

Myrstugubergets Friskola har fritids för yngre barn, fsk – åk 2, i Vargens lokaler Örbrinken 8. För äldre barn, åk 3 – 5, har man fritidsverksamhet i lokalerna på Myrstuguvägen 357 fram till kl 15.00. Därefter går de elever som har längre fritidsdagar ner och har fritids på Vargen.

Arbetsformer

All fritidsverksamhet planeras utifrån läroplanen. För att skapa struktur har eleverna fasta tider för aktiviteter i sina grupper och fasta tider där eleverna arbetar med ”fritt val”. Anpassningar av aktivitet påverkas av och elevgrupp, lokaler, personal, tid och modersmålsundervisning.

De yngre och äldre eleverna har elevinflytande genom att vara med och påverka val av aktiviteter.

Utflykter görs framför allt under loven då genomförande med alla barn kan göras i större utsträckning.

Lärandeklimat

I grupperna arbetar man för att skapa trygghet och arbetsro hos eleverna. Stabilitet med fritidspersonal som följer sin grupp under hela dagen är positivt för att skapa trygghet.

Under vårterminen är målet att eleverna i åk 2 som ska börja på fritids uppe på Myran till hösten, skolats in genom att ha fritids uppe under en period tillsammans med de äldre eleverna.

En grupp barn som leker på en gräsmatta och ler stort.

Viktig information om fritidsplats från 10 år

Fritidsplatsen övergår automatiskt till ”fritids för äldre barn” den 1 augusti det år ditt barn fyller 10 år och börjar årskurs 4. Avgiften för fritids är en fast avgift oavsett inkomst. För år 2024 är avgiften 428:-/månad för de barn som är skrivna i Huddinge kommun.

Bor du i annan kommun än Huddinge kommun kan du söka vilken avgift som gäller för fritidsklubb på din hemkommuns hemsida. Du behöver också se över vilka regler som gäller för Fritidsklubben i din kommun. I vissa kommuner söker du dispens för plats i Fritidsklubben.

Fritidsklubben (fritids för äldre barn) är öppet till 15.00 sen går barnet hem själv. Det är du och ditt barn som bestämmer vilka dagar som barnet ska komma till fritids. Om ditt barn behöver ha längre tider måste du söka dispens.

Kontakta fritids

Tryck 1 för att komma till Vargen (fsk-åk2)
Tryck 2 för att komma till Myran (åk3-5)