Skolledning

Elevhälsa

Lärare

Fritids

Köket

  • Veronica Sjöblom

  • Samorn (Kratai) Thongsa-ard

Köket kontaktas via rektor Kicki Ståhl.

Kontakta skolan och fritids

Tryck 1 för att komma till Vargen (fsk-åk2)
Tryck 2 för att komma till Myran (åk3-5)

Frånvaro- och sjukanmälan

Anmälan av sjukfrånvaro görs genom att ringa till skolan fritids före klockan 07:50. Ledighetsansökan görs på separat blankett.