På den här sidan hittar du som vårdnadshavare ditt barns schema och information som klasslärare publicerar varje vecka i form av veckobrev, VP. Tryck på en grupp nedan för att se aktuell information.

Observera att scheman, veckobrev och information om läxor från och med höstterminen 2024 i stället kommer finnas tillgängliga i Schoolsoft.