Atvexa AB

Atvexa AB är sedan november 2022 Myrstugubergets Friskolas huvudman. Atvexa är en långsiktig ägare till verksamheter inom förskola och skola, med visionen ”Vi skapar de bästa förutsättningarna för alla barn, elever och medarbetare att växa”.

Inom Atvexa finns en stark övertygelse om att det måste finnas olika skolor och förskolor med skilda pedagogiska inriktningar och arbetssätt för att alla barn och elever ska kunna hitta rätt lärandemiljö. Målet är att ge dem, tillsammans med våra medarbetare möjlighet att utvecklas i verksamheter som präglas av hög kvalitet. Atvexa finns i Sverige, Norge och Tyskland.

Metapontum AB

Sedan november 2022 är Myrstugubergets Friskola en del av Metapontum AB.

Myrstugubergets Friskola fungerar som fristående enhet och samarbetar och har utbyte med Grundskola Metapontum. Samarbetet sker inom administration, skolutveckling, personal, kollegialt lärande och succesivt ökade elevkontakter.