Skola och köket strävar efter att alla barn ska äta skollunch och mellanmål på skolan. Detta för att alla elever behöver energi för att ha en bra dag på skolan.

Om vår skolmat

Eleverna äter lunch i sina klassrum för att skapa en lugn miljö utan tidspress. Under fritidstid äter eleverna mellanmål med sina respektive grupper. Kökspersonal och pedagoger hjälper till med serveringen och eleverna bidrar till en trevlig miljö vid mattillfällena.

Mellanmålet serveras för de yngre barnen i respektive klassrum. Mellanmål för de äldre barnen sker med elevinflytande och strävan att alla barn ska få goda rutiner att göra och äta mellanmål.

Skolan fortsätter samarbetet med catering från Sandborgen som levererar mat till skolan. Finns behov av specialkost erbjuds detta.

Utvärderingar görs av lunch och mellanmål som ligger till grund för beställningarna som då kan utökas eller minskas utifrån åtgång. Samarbete med Sandborgen omkring nya maträtter samt maträtter som inte är så uppskattade görs kontinuerligt. Personal från Sandborgen är med på skolans skolråd vid ett tillfälle per läsår. Inför skolrådet utvärderar eleverna maten och miljön runt maten.

Kontakta köket

Köket kontaktas via rektor Kicki Ståhl.

Tallrik med skollunch bestående av korvstroganoff, ris och grönsaker

Matsedel

Här kan du ladda ner och läsa matsedel för aktuell och kommande veckor.

v 22 Pizzadag

Vargen ons, Myran tors.