Publicerad den 13 december 2023

Information om Covid -19

Folkhälsomyndigheten har under senaste tiden rapporterat en ökad smittspridning av Covid-19 och ökningen förväntas fortsätta samtidigt som vi går mot influensatider i vinter.

Båda dessa virus smittar genom förkylningssymtom så som nysningar, hostningar och via händer. Det smittar också lättare inomhus och det är vanligt att smittspridningen är högre på platser där många samlas såsom exempelvis i skolan.

Vi behöver därför alla hjälpas åt att följa de allmänna rekommendationerna om att tvätta händerna ofta med tvål och vatten, hosta och nysa i armvecket och stanna hemma när man känner sig sjuk.

För mer information, se länkar.

https://www.1177.se/Stockholm/sjukdomar–besvar/infektioner/forkylning-och-influensa/influensa/

https://www.1177.se/Stockholm/sjukdomar–besvar/lungor-och-luftvagar/inflammation-och-infektion-ilungor-och-luftror/om-covid-19–coronavirus/covid-19-coronavirus/

https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2023/oktober/okad-spridning-av-covid-19-men-fortfarande-pa-lag-niva/

Läs fler inlägg